Lediga tomter

Liten husfigur av trä i gräs

Närpes stad har lediga bostads- och industritomter runt om i kommunen.
Då ett nytt område öppnas meddelas detta genom annonsering och man kan ansöka om en tomt under en förutbestämd tid. Om det därefter finns tomter lediga efter den första ansökningsrundan kan ansökan lämnas in fortlöpande. Tomterna överlåts i den ordning ansökningar kommer in. Reserverade tomter blir ibland lediga igen och då läggs de åter ut till försäljning.

På nedanstående länk hittar du stadens lediga tomter. Klicka på den tomt du är intresserad av så får du mer information om storlek, pris och annat du vill veta.

Markanvändningsplaner i byar

Yttermark
Övermark
Norrnäs
Nämpnäs Östhagen
Nämpnäs Palm
Böle