Lediga tomter

Liten husfigur av trä i gräs

Närpes stad har lediga bostads- och industritomter på både detaljplanerade områden och på områden med markanvändningsplaner.
För en jämlik och transparent behandling då tomter erbjuds har riktlinjer och överlåtelsevillkor fastställts.

Om man är intresserad av en tomt finns närmare information i dokumentet ”överlåtelsevillkor för tomter”, där det framgår bl.a. hur tomterna reserveras, byggnadsskyldighet, markundersökningar m.m. Se länken ”överlåtelsevillkor för tomter” nedan. Om man önskar reservera en tomt skall man fylla i reserveringsblanketten och sända den till staden. Se länken reserveringsblankett nedan.

På nedanstående länk hittar du stadens lediga tomter. Klicka på den tomt du är intresserad av så får du mer information om storlek, pris och annat du vill veta.

Tilläggsuppgifter om tomterna och förfarandet ges av planläggningsavdelningen. Tilläggsuppgifter om byggande ges av byggnadstillsynen.