Tomtansökan

Obs! Reserveringsavgift:
• 200 euro bostadstomter (AO).
• 400 euro parhustomter (AP) och radhustomter (AR).
• 500 euro affärstomter (KL), industritomter (T) och flerfamiljshustomter (AK).
• Reserveringsavgiften krediteras från arrendeavgiften.
• Staden returnerar inte reserveringsavgiften ifall tomten inte arrenderas.

Reserveringstid:
Reserveringstiden är 3 månader.
En skriftlig bekräftelse att man vill arrendera skall ske inom reserveringstiden i annat fall förfaller reserveringen.

Information om tomten

Kontaktuppgifter

Uppgifter om sökande(Obligatoriskt)
Förnamn
Efternamn
Personbeteckning
Telefonnummer
E-post
 
Tryck på +:et för att lägga till ytterligare person.