Protokoll, kungörelser, styrdokument och föredragningslistor

Penna i en mans händer

Protokoll från nämnder och fullmäktige publiceras på stadens webbplats efter protokollsjusteringen och finns tillgängliga i ett års tid.

För att ta del av protokoll äldre än 1 år kan du besöka centralförvaltningen vid stadshuset.