Riksdagsval

Finlands riksdag består av 200 riksdagsledamöter som väljs genom riksdagsval vart fjärde år. Valdagen är den tredje söndagen i april under valåret, om inte påsken ger anledning att flytta dagen.

Alla finska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år är röstberättigade i riksdagsval.

För riksdagsval har landet indelats i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen. Närpes hör till Vasa valkrets.

Nästa riksdagsval ordnas i april 2027.

Mer information om riksdagsval hittas på justitieministeriets valsidor.