Förskola

Flicka som målat händerna

Närpes stads förskolor är en del av skolväsendet och undervisningsutrymmena finns i samma byggnader som åk 1-6. Förskolan erbjuder en verksamhet som baserar sig på lek och lärande.

Förskolan är obligatorisk. Förskoleundervisningens innehåll bestäms av de nationella läroplansgrunderna och den kommunala läroplanen. Alla barn har rätt till avgiftsfri förskoleundervisning året innan läroplikten börjar. Förskolan ordnas 4h/dag enligt skolornas arbetsordning.

Ledord för förskoleundervisningen i Närpes:

  • Lägga grunden för en bred allmänbildning
  • Stöda barnen att finna sin lärstig
  • Stärka social kompetens
  • Främja mångkulturell kompetens
  • Betona förändringar som sker i samhället
  • Utrusta barnen för framtiden

Genvägar

Mosebacke förskola

Mosebacke förskola

Skolgränd 9 D

64230 Närpes st

Tel. 040-1600748

E-post: mosebacke.forskola@narpes.fi

Eftis tel. 040-6811332

Förskollärare: Anahit Norrbo och Rebecca Skrifvars

Rektor: Staffan Holmberg

8.30-1230

Läs mera

Pjelax förskola

Pjelaxvägen 1

64250 Pjelax

Tel. 040-1600920

E-post: pjelax.forskola@narpes.fi

Eftis tel. 040-1600920

Förskollärare: Monica Forsström

Rektor: Mona Göthelid

8.40-12.40

Läs mera
Bild av Pörtom förskola

Pörtom förskola

Centrumgränden 2 B

66270 Pörtom

Förskolans tel. 040-1600953

Förskolans e-post: portom.forskola@narpes.fi

Eftis tel. 505507949

Förskollärare: Sofia Kummel

Rektor: Andreas Stenfors

Läs mera
Stenbackens skola

Stenbackens förskola

Pitvägen 9

64200 Närpes

Tel. 040-6477491

E-Post: stenbackens.forskola@narpes.fi

Eftis tel. 050-5507946

Förskollärare: Jenny Nybacka och Lina Smeds

Rektor: Jens Hagback

8.45-12.45

Läs mera
Västra Närpes skola

Västra Närpes förskola

Norrnäsvägen 34

66530 Norrnäs

Förskolans tel. 050-5641022

Förskolans e-post: vns.forskola@narpes.fi

Eftis tel. 040-1600685

Förskollärare: Hanna Haagensen

Rektor: Johanna Thomasfolk

8.15-12.20

Läs mera
Yttermark förskola

Yttermark förskola

Uljensvägen 2

64220 Yttermark

Förskolans tel. 040-1600686

Förskolans e-post: yttermark.forskola@narpes.fi

Eftis tel. 040-1600686

Vikarierande förskollärare: Julia Sydholm

Rektor: Mikael Bernas

8.35-12.45

Läs mera
Övermark förskola

Övermark förskola

Vasavägen 1647

64610 Övermark

Förskolans tel. 050-4101837

Förskolans e-post: overmark.forskola@narpes.fi

Eftistel. 050-4101837

Förskollärare: Maria Rönnholm

Rektor: Conny Vikars

Läs mera