Pjelax förskola

Pjelax förskola samlar elever från Pjelax, Böle, Gottböle och Bäckliden.

I förskolan arbetar en förskollärare och vid behov en skolgångshandledare.

Morgon- och eftermiddagsvård finns på samma ställe som förskolan.

Adress:

Pjelaxvägen 1

64250 Pjelax

Tel. 040-1600920

E-post: pjelax.forskola@narpes.fi

Eftis tel. 040-1600920

Förskollärare: Monica Forsström

Rektor: Mona Göthelid

Öppettider:

8.40-12.40