Åk 7-9 skola i Närpes

Närpes högstadieskola

Närpes högstadieskola är skolan för årskurserna 7-9 i Närpes.

Skolan har ca 310 elever och är uppdelad i basgrupper på mellan 14-20 elever.

Skolans mål är att ge varje elev en god och jämlik grund att stå på inför andra stadiets utbildning. Vi strävar till att skapa en positiv inlärningsmiljö där varje elev uppmuntras till att enligt sina egna förutsättningar och arbetssätt uppnå optimala kunskaper och färdigheter samt utveckla sina sociala färdigheter. Oberoende av kulturell eller språklig bakgrund ges varje elev i vår skola utrymme att växa. Tillsammans skapar vi en skola för alla.

Skolan vill ge eleverna en sådan utbildning, med värderingar och levnadssätt som behövs för ett gott liv och en hållbar framtid.

I skolan arbetar rektor, kanslist, ämneslärare, speciallärare, studiehandledare, skolgångshandledare, Skolcoach och Fältis.

I skolan finns det en aktiv elevkår som arbetar för ett gott klimat i skolan samt har verksamhet som förgyller elevernas skoldag.