Elevvård

Konstnärlig bild av träd

Elevvård innebär att främja och upprätthålla elevens studieframgång, goda psykiska och fysiska hälsa, sociala välbefinnande och verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa i skolan. Elevvården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam elevvård som stödjer hela skolan. Utöver det har eleverna också rätt till individuell elevvård.

Inom elevvården arbetar kurator, skolpsykolog och skolhälsovård.

Yrkesövergripande samarbete är centralt inom elevvården. Elevvårdsarbetet ska grunda sig på konfidentialitet och ett respektfullt förhållningssätt till eleven och vårdnadshavaren. De är även viktig att man stödjer elevens och vårdnadshavarnas delaktighet.

Eleven har rätt att avgiftsfritt få den elevvård som behövs för att eleven ska kunna delta i undervisningen.

Elevvårdspersonalen är anställd av Österbottens välfärdsområde. Elevvården genomförs dock tillsammans med skolorna, med eleverna och deras vårdnadshavare samt vid behov med andra samarbetsparter.

Elevvården i den grundläggande utbildningen och planerna som anknyter till den kan du läsa mera om i lag om elev- och studerandevård nedan.

Länk till uppgifter om och kontaktuppgifter till skolkuratorerna, skolpsykologen och skolhälsovården finns nedan.