Welcome office

Flyttar du till Finland för att arbeta, eller för att studera? Ska du gifta dig och håller på att bilda familj, eller har du redan familj i Finland och har planer på att flytta hit? Är du i Finland som flykting eller asylsökande?
Har du t.ex. frågor gällande uppehållstillstånd eller en arbetsrelaterad fråga? Behöver du hjälp att fylla i en blankett? Tänkte du ansöka om finskt medborgarskap?
Welcome Office erbjuder rådgivning, vägledning och information om

  • myndigheternas tjänster (polis, magistraten, FPA, skattebyrå och TE-byrå)
  • språkkurser och utbildningsmöjligheter
  • hälsovården, dagvården och skolsystemet
  • fritidsmöjligheter och boende

Welcome Office erbjuder också service till olika aktörer inom kommunen, företag, arbetsgivare, utbildningsorganisationer och tredje sektorn.

Till vem riktar sig Welcome office?

Du kan ta kontakt med Welcome office om du planerar att flytta till Finland eller befinner dig i Finlande som arbetsinvandrare, studerande, flykting eller asylsökande. Welcome office har mottagning i Malax, Närpes, Kristinestad och Korsnäs. Du blir betjänad på svenska, bosniska (kroatiska och serbiska), engelska och tyska.

Hur kommer jag i kontakt med Welcome office?

Welcome office tjänster är gratis och du behöver inte boka tid på förhand. Welcome office har mottagningar enligt följande:

  • Måndag (varannan vecka – jämna veckor) – Malax kl. 9-16.15 Malax kommungård, Malmgatan 5, 66100 Malax
  • Tisdag och onsdag – Närpes kl. 9-16.15 Närpes stadshus, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes
  • Torsdag – kl. 9-16.15 Servicepunkten i Kristinestad, Sjögatan 47, 64100 Kristinestad
  • Fredag – kl. 9-16.15 Korsnäs kommungård, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs

Welcome office-rådgivarens kontaktuppgifter.

Aida Simidzija
Integrationsrådgivare Welcome Office
welcome.office@narpes.fi
Tel. 040 5661 572