Revisionsnämnden

En hand som håller i ett förstoringsglas över några högar av mynt

Revisionsnämnden 2021-2025

OrdinarieErsättare
Ordförande Arnautovic´ EminaWestermark Håkan
Vice ordf. Viklund Matts-ErikSjögård Anne
Grandell OveSkomars Linda
Sjöstrand NataliaSmith Jan
Åberg LasseNordmyr Maja
Yrkesrevisor Oy Audiator Ab