Allmänt om jordbruket

Traktor på åker
Traktor på åker


Närpes stad är ansvarskommun för landsbygdsförvaltningen i Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs och Malax.

Information om jordbruket inom området:

Gårdarnas inriktning 2022
Gårdarnas storleksklasser 2022
Antal gårdar
Gårdar per kommun 2022
De mest odlade grödorna 2022
Gårdarnas medelareal (ha)
Arrendemarken andel 2022
Jordbrukarnas åldersstruktur

Växthusföretagare som söker stöd år 2022 är 134 st.

Totalt odlingsarealen inom Närpes värdkommuns område 2022 är 38 249 ha

Basskiftenas medelareal är 1,91 ha

Andelen ekologiska gårdar är 7,5 %