Allmänt om jordbruket

Traktor på åker
Traktor på åker


Närpes stad är ansvarskommun för landsbygdsförvaltningen i Kristinestad, Kaskö, Närpes, Korsnäs och Malax.

Information om jordbruket inom området:

Arrendemarken andel 2022

Växthusföretagare som söker stöd år 2024 är 124 st.

Totala odlingsarealen inom Närpes värdkommuns område 2023 är 38 059 ha

Basskiftenas medelareal är 1,97 ha

Andelen ekologiska gårdar är 7,2 %