Mosebacke förskola

Mosebacke förskola

Mosebacke förskola är en av centrumförskolorna med elever från Näsby, Finby, Karlå och Österskogen.
Som en av de stora förskolorna i staden är eleverna indelade i flera grupper. Förutom förskollärarna finns även skolgångshandledare i gruppen.
I förskolans utrymmen finns både morgon- och eftermiddagsvård före och efter skoldagens slut.

Adress:

Skolgränd 9 D

64230 Närpes st

Tel. 040-1600748

E-post: mosebacke.forskola@narpes.fi

Eftis tel. 040-6811332

Förskollärare: Anahit Norrbo och Rebecca Skrifvars

Rektor: Staffan Holmberg

Öppettider:

8.30-1230