Övermark förskola

Övermark förskola

Övermark by är en vidsträckt by i kommunen och i förskolan går elever från hela byn.

I förskolan arbetar en förskollärare samt oftast även en skolgångshandledare.

Morgon- och eftermiddagsvård finns på samma ställe som förskolan.

Adress:

Vasavägen 1647

64610 Övermark

Förskolans tel. 050-4101837

Förskolans e-post: overmark.forskola@narpes.fi

Eftistel. 050-4101837

Förskollärare: Maria Rönnholm

Rektor: Conny Vikars