Yttermark förskola

Yttermark förskola

I Yttermark förskola går elever med postadress både i Näsby och Yttermark.

I förskolan arbetar en förskollärare och oftast även en skolgångshandledare.

Morgon- och eftermiddagsvård finns på samma ställe som förskolan.

Adress:

Uljensvägen 2

64220 Yttermark

Förskolans tel. 040-1600686

Förskolans e-post: yttermark.forskola@narpes.fi

Eftis tel. 040-1600686

Vikarierande förskollärare: Julia Sydholm

Rektor: Mikael Bernas

Öppettider:

8.35-12.45