Västra Närpes skola

Västra Närpes förskola

Förskolan i Västra Närpes har ett stort elevupptagningsområde med elever från Nämpnäs, Norrnäs, Rangsby och Töjby.

I förskolan arbetar en förskollärare och ofta även ett skolgångshandledare.

Morgon- och eftermiddagsvård finns på samma ställe som förskolan.

Adress:

Norrnäsvägen 34

66530 Norrnäs

Förskolans tel. 050-5641022

Förskolans e-post: vns.forskola@narpes.fi

Eftis tel. 040-1600685

Förskollärare: Hanna Haagensen

Rektor: Johanna Thomasfolk

Öppettider:

8.15-12.20