Fastighetsinventering

Närpes stad har påbörjat ett projekt där man utreder och jämför det aktuella byggbeståndet på fastigheter med kommunens byggnadsregister, befolkningsdatasystemets byggnadsregister och Skatteverkets register och uppdaterar enligt rådande situation.

Inventeringen utförs områdesvis med periodvisa besök vid fastigheter och däremellan görs det administrativa efterarbetet som följer besöken.

I samband med inventeringen av fastigheten granskas bl.a. byggnadens placering, adress, byggnadernas yttre mått, användningsändamål och annan basinformation. Byggnaden kan vid behov fotograferas. Inventeringsarbetet utförs endast utomhus, man går alltså inte in i någon byggnad. Fastighetsägaren kontaktas inte före inventeringen och man behöver inte heller närvara. De som utför mätningen har ett id-kort så att fastighetsägaren kan vara säker på att besöket gäller inventeringen.