Opetussuunnitelmaan liittyvät paikalliset toimintasuunnitelmat

Opetussuunnitelmaan sisältyy opiskelijoiden koulunkäyntiä ja henkilöstön työtä tukevia toimintasuunnitelmia. Huoltajat voivat tutustua koulun hallintoasiakirjoihin suunnitelmien kautta ja saada kuvan koulun toimintaa ympäröivistä kehyksistä. Joissakin suunnitelmissa on mukana myös muuta henkilökuntaa, kuten opiskelijoiden terveydenhuollon ammattilaisia.

  • Ohjaussuunnitelma
  • Tasa-arvosuunnitelma
  • Kriisisuunnitelma luokille 1-9
  • Kulttuurikasvatussuunnitelma
  • Suunnitelma kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi luokille E-6 sekä 7-9
  • Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma luokille 1-6
  • Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma luokille 7-9
  • Koulupoissaoloihin puuttumisen suunnitelma luokille 7-9
  • Kasvatuskeskustelujen ja kurinpidollisten keinojen käytön suunnitelma
  • Liikenneturvallisuussuunnitelma