Lokala planer kopplade till läroplanen

I läroplanen ingår det olika planer som stöder upp skolgången för eleverna och arbetet för personalen. Vårdnadshavarna kan via planerna bekanta sig med skolans styrdokument och får en bild av de ramar som omger skolans verksamhet. En del planer involverar även annan personal så som elevvårdspersonal.

Genvägar