Opiskelijahuolto

Taiteellinen kuva puusta

Opiskelijahuollon tarkoitus on edistää ja ylläpitää opiskelijan opiskelumenestystä, hyvää mielenterveyttä ja fyysistä terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä koulujen toimintaa, joka lisää edellä mainittujen asioiden toteutumisen edellytyksiä. Opiskelijahuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää, yhteistä oppilaista huolehtimista, joka tukee koko koulua. Sen lisäksi opiskelijalla on oikeus myös yksilölliseen opiskelijauoltoon.

Opiskelijahuollossa palvelevat kuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhuolto.

Ammatillinen yhteistyö on keskeistä opiskelijahuollossa. Opiskelijahuolto perustuu luottamuksellisuuteen ja kunnioittavaan lähestymistapaan. On myös tärkeää tukea opiskelijan ja huoltajien osallisuutta.

opiskelijalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisensa edellyttämät opiskelijahuoltopalvelut.

Opiskelijahuollon henkilöstö on Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluksessa. Opiskelijahuolto toteutetaan kuitenkin yhdessä koulujen, oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa sekä tarvittaessa muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Toisen asteen koulutuksen opiskelijahuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista voi lukea lisää Oppilas- ja opiskelijahuoltolaista.

Alla lisätietoja koulukuraattoreiden, koulupsykologin ja kouluterveydenhuollon palveluista sekä yhteystiedot.