Lukuvuoden työajat

Ikkunan näkymä on neljästä vuodenajasta

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy joka vuosi koulujen työajat. Työjärjestys on laadittu perusopetuslain 1998/628 23 §:n mukaisesti, jolloin lukuvuodessa on 190 työpäivää. Lukuvuoden työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä.