Anmälan till kompletterande småbarnspedagogik

Man med laptop i famnen. På skärmen finns en registreringssida

Förskoleeleverna anmäler sig elektroniskt i Wilma (under fliken Ansökningar och beslut) till den kompletterande småbarnspedagogiken i samband med inskrivningen till förskolan.

Datum för anmälan till kompletterande småbarnspedagogik läsåret 2024-2025 är den 29.1-8.3.2024.

För de som inte anmält sig inom utsatt tid kommer anmälan att öppnas upp igen under tiden 5-9.8.2024. Man beviljas då plats endast om det finns lediga platser i verksamheten. Och man kan då tidigast börja den 1.9.2024.