Anmälan till eftis förskoleelev

Man med laptop i famnen. På skärmen finns en registreringssida

Förskoleeleverna anmäler sig elektroniskt i Wilma (under fliken Ansökningar och beslut) till morgon- och eftermiddagsvården i samband med inskrivningen till förskolan.

Datum för anmälan till eftis läsåret 2023-2024 är den 23.1-7.3.2023. Om man anmäler barnet efter anmälningstidens utgång eller först då läsåret inletts i augusti 2023 kan barnet börja om/då det finns en ledig plats i gruppen.