Inledande av planläggning på Skarpänget

Flygbild Närpes

I enlighet med mark och bygglagen meddelas härmed att ändring av detaljplan för Skarpänget, området mellan Kristinestadsvägen och Nybrovägen inleds.

Samtidigt meddelas att program för deltagande och bedömning (MBL 63 §) finns till påseende 1.7 – 16.8. Materialet kan även ses i stadshuset på tekniska avdelningen.

Eventuella åsikter skall senast 16.8 tillställas: Närpes stad/Enheten för mätning och planläggning, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.