Tider i simhallens gymnastiksal samt Skogsdungens gymnastiksal för höst- och vårterminen läsår 24-25 kan sökas 1.7-14.8

Gymnastiksal med ribbstolar och basketkorg

Tider i simhallens gymnastiksal samt Skogsdungens gymnastiksal bokas för höst- och vårterminen. Höstterminen pågår september-december och vårterminen pågår januari-maj.

Tiderna för höst- och vårterminen kan sökas 1.7-14.8.
Bokningar för augusti månad i ovannämnda salar görs senast 14.6
Länk till ansökan om tider för höst- och vårterminen

OBS! Bokning av evenemang och tillställningar i simhallens gymnastiksal riktas till simhallens fastighetsskötare. Övriga skolors gymnastiksalar och utrymmen riktas till respektive skolas rektor.