Stadshuset är semesterstängt under tiden 8.7-2.8.2024

Sommarblommor på en åker

Både telefonväxeln och dörrarna till avdelningarna är stängda.

Huvudbiblioteket har normal sommaröppethållning. Handlingar till påseende finns vid lånedisken i huvudbiblioteket.

Nedan nämnda funktioner nås per direkttelefon måndag-fredag kl. 9.30-11.00.

Tekniska kansliet: 040 553 4553
Ekonomikansliet: 040 655 0502 under tiden 8-19.7, 040 160 0682 under tiden 22.7-2.8, eller per e-post inkopsfakturor@narpes.fi

Vuxeninstitutets kansli är stängt 26.6-2.8 och kan vid behov nås via vuxeninstitutet@narpes.fi.