Avgifter

Sedlar hänger på torklina

För elever i åk 1-2 faktureras en fast månadsavgift beroende på antalet timmar barnet är närvarande vid morgon- och eftermiddagsvården. Detsamma gäller de elever i åk 3-9 som har rätt till morgon- och eftermiddagsvård enligt lag om grundläggande utbildning.

Elever som är inskrivna i specialomsorgen har avgiftsfri morgon- och eftermiddagsvård från årskurs 3.