Aktuellt från lantbrukskansliet v.48

Aktuellt från lantbrukskansliet, vecka 48

Hej!

Utbetalning av stöd

Följande stöd som betalas ut är förskott (95 %) av: Grund- och förgröningsstöd, bidrag för jordbruksgrödor samt stöd till unga jordbrukare (EU), första möjliga betalningsdag är 9.12.2022 samtidigt utbetalas slutdelen av kompensationsersättning. I Vipu-tjänsten kan du kontrollera stödutbetalningarna.

Mikael Moring, Strålsäkerhetsverket (STUK):

En föreläsning om strålningssäkerhet på gårdarna ( onsdagen 7.12, kl 13), gratis för alla: Anmälan till föreläsningen Webinariet genomförs i samarbete med ProAgria Lantbrukssällskapets projekt Beredskap i Österbotten & ÖSP:s projekt Ekonomilaboratoriet

GIPSBEHANDLING, av dina åkrar?

Ansökan har åter öppnats men både ansökan och spridningsmängden är begränsad, ansökan stängs så fort mängden ansökta hektar fyllts. Info om ansökan och projektet se: Gips-projektet

Mvh Närpes stad, landsbygdsförvaltning (samarbetsområde för Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs, Kaskö) https://narpes.fi/sv/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice