Aktuellt från lantbrukskansliet v.34

Har du fått ett textmeddelande om begäran om utredning, reagera före 31.8!

Textmeddelandet kommer alltid till primärodlaren.

En begäran om utredning av satellituppföljningen är en uppgift som syns i Vipu-mobilen som du behöver kolla upp och åtgärda. Logga in i Vipu-mobilen så kommer du till delen för uppdrag. Under delen öppna uppdrag hittar du informationen om för vilket skifte som begäran om utredning gäller.

Begäran har kommit även på sådana skiften som redan skötts tidigare i sommar tex slagits eller skördats. Även på dessa behöver du ta en bild på före 31.8 och skriv gärna tilläggsuppgifter om vad som gjorts på skiftet och när.

Läs mera i informationsbrevet som Livsmedelsverket sänt ut 17.8, länk https://nyhetsbrev.livsmedelsverket.fi/archive/show/5524341 på samma sida finns även olika instruktionsvideor om vipu-mobilen.

Livsmedelsverkets webbsida: https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/nyheter/begaran-om-utredning-av-satellituppfoljningen-oppnas-for-besvarande/

Har du frågor så ta kontakt med oss på lantbrukskansliet. Du kommer väl ihåg att du kan använda Råd2030 hos rådgivare för att få hjälp med ibruktagande av Vipu-mobilen.

Närmatsdagen, lördagen den 9 september – något för dig?

Närmatsdagen är avsedd för producenter, gårdar, trädgårdar, tjänster, företagare och vidareförädlare. Dagen är tänkt för alla, både stora och små som arbetar eller tillverkar närproducerad mat i Finland. Även producenter av upplevelseturism på landsbygden, professionella inom matbranschen och andra aktörer som t.ex. föreningar och samfund kan delta.

Några exempel på hur man kan ordna ett evenemang under Närmatsdagen ensam eller tillsammans med till exempel grannar eller samarbetspartner.

  • Erbjud konsumenterna möjlighet att köpa dina produkter på evenemangsdagen
  • Öppna ett café eller en restaurang för dagen
  • Ordna guidade rundturer eller upplevelser för besökarna
  • Ordna en utställning där du lyfter fram till exempel historia, produkter och föremål

Låter det intressant, kom med i Närmatsdagen, info och anmälan finns här: www.narmatsdagen.fi

Ta hand om bonden / LPA:s evenemang

Bifogat finns program med anmälningslänk till följande:

5.9.2023 Webbinarium om företagshälsovård -ditt serviceavtal

14-15.11.2023 Lantbrukarföretagarens välmående ABC // Psykisk förstahjälpkurs i Vasa


Mvh
Närpes stad, landsbygdsförvaltning
(samarbetsområde för Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs, Kaskö)
https://www.narpes.fi/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice/