Aktuellt från lantbrukskansliet v.46 Är din växtskyddsexamen i kraft?

Hej!

Kontrollera om din växtskyddsexamen behöver förnyas!

ProAgria Lantbrukssällskapet, ordnar kurstillfällen med tillhörande tent, enligt följande:

30.11, kl. 12-15 Norrvalla, Vöråvägen 305, Vörå

4.12, kl. 12-15 Optima, Trädgårdsgatan 30 Jakobstad

14.12, kl. 12-15 YA! Närpes, Ängskullsvägen 1

Kursavgift: 75 € + moms, kaffe ingår.

Anmälan till Carina Ahlnäs, 010-839 2200 eller carina.ahlnas@lantbrukssallskapet.fi en vecka på förhand.

Alternativt: Du kan välja att avlägga examen via internet:

Studera gärna Tukes kursmaterial före du väljer att göra tenten:

https://tukes.fi/sv/vaxtskyddsmedel/story.html

Växtskyddsexamen kan avläggas bl.a. via följande:

Vi & He Consulting:
https://www.kasvinsuojelututkinto.fi/sv

Berner:
https://kstutkinto.fi/sv/info-om-vaxtskyddsexamen/

Närpower

Mats Kauppila 040-5649024, mats@narpower.fi

Mvh.
Närpes stad, landsbygdsförvaltning
(samarbetsområde för Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs, Kaskö)
https://www.narpes.fi/arbete-naringsliv-och-turism/landsbygdsservice/