Aktuellt från lantbrukskansliet v.42

Växttäcke vintertid, obligatoriskt och gäller alla!
Höstanmälan ska göras i Vipu-tjänsten, från och med den 8.1.2024. Anmälningstiden pågår till slutet av januari 2024. Avsikten är att höstanmälan i fortsättningen görs på hösten.

Vad bör man tänka på inför höstplöjningen?
Det finns en bra guide om höstanmälan, läs den! https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/guider/ansokningsguider/ansokningsguider/hostanmalan/hostanmalan-2023/

Två olika system:
Villkorligheten, stödvillkoret 33 % växttäcke vintertid, obligatoriskt och gäller alla! Miljösystemstöd/ åtgärden växttäcke vintertid.(prognos 50 euro/hektar)
Räknas ut:Åkerareal minus
Permanent gräsmark
 * 0,33
 = minimiväxttäcke
Äkta växttäcke, stubb, permanent gräsmark och permanenta grödor
-Äkta växttäcke (se tabell 2, i guiden om höstanmälan)-Lättbearbetning, en körning-Växtrester (sockerbeta mfl se listor i höstanmälans guiden) –        Har du permanent gräsmark, kontrollera reglerna!–        Enkel regel! Plöj inte permanenta gräsmarker efter 31.10-        Se tabell 1, i guiden om höstanmälan! 

Tips&trix

Ta foto av din höstgröda med Vipu-mobilen!

  • Tex om du våren 2024 får en utredningsbegäran pga att satelliten inte känner igen din sent sådda höstgröda, då är det bra att kunna bifoga ett foto tagit i november 2023.

Var hittar jag vilka åkrar som är permanent gräsmark?
Permanent gräsmark kan kontrolleras i Vipu-tjänsten under: Gård / skiftesuppgifter / jordbruksskiften / kolumn med permanent gräsmark

Beakta växtföljden i nästa års odlingsplan
Kravet på växtföljd gäller alla från och med nästa år. Av den areal där du odlade ettåriga grödor i år (2023) måste odlingsväxten bytas ut på minst en tredjedel av arealen nästa år (2024 ). Undantag för gårdar under 10 ha, eko.gårdar och gårdar med 75 % gräsväxter. Läs guiden! https://www.ruokavirasto.fi/sv/stod/jordbruk/grundvillkor/Villkorlighet/guide-om-villkorlighet/guide-om-villkorlighet-2023/#id-42-vaxtfoljd

Behöver du en paus från arbetet på gården?
Lediga platser finns ännu (svenskspråkig kurs i Härmä, i november), se mer: https://www.mela.fi/uploads/2022/06/a1804e8b-kiila_harma-rehab-spa.pdf

Mvh
Närpes stad, landsbygdsförvaltning
(samarbetsområde för Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs, Kaskö)