Ansökningsformulär. Anhållan om tider i Simhallens gymnastiksal och Skogdsdungens gymnastiksal

Ansökan hittas på denna sida under ansökningstiden.

Ansökan för tider i simhallens gymnastiksal och Skogsdungens gymnastiksal

Tider i simhallens gymnastiksal samt Skogsdungens gymnastiksal bokas för höst- och vårterminen. Höstterminen pågår september-december och vårterminen pågår januari-maj. Tiderna för höst- och vårterminen kan sökas 1.7-14.8. Bokningar för augusti månad i ovannämnda salar görs senast 14.6.

Hidden

Nästa steg: synkronisera en utökning för e-post

För största nytta av ditt formulär föreslår vi att du synkroniserar det via en utökning för e-post. Läs mer om våra alternativ för e-posttillägg på följande sida: (https://www.gravityforms.com/the-8-best-email-plugins-for-wordpress-in-2020). Obs! Ta bort detta tips innan du publicerar formuläret.
Utrymme som önskas att bokas(Obligatoriskt)
E-postadress(Obligatoriskt)
All korrespondens kommer att ske till nedan angiven e-postadress, så kontrollera att den är korrekt innan du skickar iväg ansökan.
För åldersgruppen(Obligatoriskt)
Skriv en start- och en sluttid. kl xx.xx – xx.xx
Skriv vilka datum som ni INTE planerar hålla verksamhet under ovanstående tidsperioder. Kan också avbokas i efterhand. OBS! icke i förtid annullerad tid tolkas som använd tid.