Förhandsröstning utomlands

Förhandsröstning utomlands ordnas den 29 maj – 1 juni 2024. Allmänna förhandsröstningsställen utomlands är de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som har bestämts genom förordning av statsrådet. Många av förhandsröstningsställena utomlands är öppna för röstning alla fyra dagar som infaller under förhandsröstningsperioden. Det är dock möjligt att ett ställe inte är öppet under alla dagar.

En förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena utomlands hittas på justitieministeriets informations- och resultattjänst.

Röstberättigade som bor eller vistas utomlands vid tidpunkten för valet har även möjligheten att rösta per brev. Mer information om brevröstning hittas på justitieministeriets valsidor.

Ombord på de finska fartyg som befinner sig utomlands ordnas fartygsröstning åt fartygets personal. Fartygsröstningen kan inledas redan den 18 dagen före valdagen, men den avslutas samtidigt som röstningen vid beskickningarna, dvs. den 8 dagen före valdagen.

Mer information om att rösta utomlands hittas på justitieministeriets valsidor.