Ennakkoäänestys ulkomailla

Ennakkoäänestys ulkomailla järjestetään 29. toukokuuta – 1. kesäkuuta 2024. Ulkomaan yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat valtioneuvoston asetuksella määrätyt Suomen edustustot ja niiden toimipaikat. Monet ulkomaan ennakkoäänestyspaikoista ovat avoinna kaikkina neljänä ennakkoäänestyspäivänä. Kuitenkin jotkut paikat voivat olla auki lyhyemmänkin ajan.

Luettelo ulkomaan ennakkoäänestyspaikoista löytyy oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelusta.

Ulkomailla asuvilla ja vaalien ajan ulkomailla oleskelevilla äänioikeutetutuilla on myös mahdollisuus äänestää kirjeitse ulkomailta. Lisätietoa kirjeäänestyksestä löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta.

Ulkomailla olevissa suomalaisissa laivoissa järjestetään laivaäänestys laivan henkilökunnalle. Laivaäänestys voidaan aloittaa jo 18. päivänä ennen vaalipäivää, mutta se lopetetaan samaan aikaan kuin edustustoäänestys eli 8. päivänä ennen vaalipäivää.

Lisätietoa ulkomaan ennakkoäänestyksestä löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta.