Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28. toukokuuta klo 16.00 mennessä Keskusvaalilautakunnalle, Kirkkotie 2, 64200 NÄRPIÖ, puh. 06-2249111.

Omaishoitaja, joka asuu samassa taloudessa, ja jonka kotikunta on Närpiö, saa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Lisätietoa kotiäänestyksestä löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta.