Ennakkoäänestys laitoksissa

Laitosäänestys toimitetaan seuraavissa hoitolaitoksissa ja asumisyksiköissä:

Närpiön yleislääketieteen osasto
Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköt:
Villa Rosa ja Villa Holger
Villa Alina ja Villa Efraim
Villa Göta ja Villa Åke
Villa Svea ja Villa Ivar
Alvina
Pörtehemmet
Yhteisöllisen asumisen yksiköt:
Bostället
Solgärdet

Ennakkoäänestyksen ajankohta ilmoitetaan laitoksessa. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt.

Lisätietoa laitoksessa äänestämisestä löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta.