Förhandsröstning på anstalter

Förhandsröstning ordnas vid följande vårdanstalter och boenden:

Närpes allmänmedicinska avdelning
Serviceboenden med heldygnsomsorg:
Villa Rosa och Villa Holger
Villa Alina och Villa Efraim
Villa Göta och Villa Åke
Villa Svea och Villa Ivar
Alvina
Pörtehemmet
Gemenskapsboenden:
Bostället
Solgärdet

Tidpunkten för förhandsröstningen meddelas på anstalten. Vid röstningen på anstalterna får enbart de som vårdas eller intagits där rösta.

Mer information om röstning på anstalter hittas på justitieministeriets valsidor.