Förhandsröstning

Europaparlamentsvalets förhandsröstning ordnas i Finland 29 maj – 4 juni 2024.

Man kan förhandsrösta vid vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland oberoende av hemkommun. En förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena hittas på justitieministeriets informations- och resultattjänst.

Mer information om förhandsröstning hittas på justitieministeriets valsidor.

I Närpes kan man förhandsrösta på följande ställen:

Stadshuset, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes
Onsdag 29.5 – fredag 31.5kl. 10.00 – 18.00
Lördag 1.6 – söndag 2.6   kl. 10.00 – 14.00
Måndag 3.6 – tisdag 4.6kl. 10.00 – 19.00

Övermark bibliotek, 2 vån., Vasavägen 1599, 64610 Övermark
Fredag 31.5     kl. 09.00 – 15.00
Tisdag 4.6    kl. 14.00 – 20.00

Pörtom bibliotek, Centrumvägen 13, 66270 Pörtom
Onsdag 29.5  kl. 12.00 – 17.00
Torsdag 30.5kl. 10.00 – 15.00
Måndag 3.6kl. 14.00 – 20.00

Röstningsbussen kör enligt följande:

Onsdag 29.5
Tjärlax byagård, Tjärlaxvägen 245, 64210 Kalaxkl. 13.40 – 14.40
Nämpnäs ungdomsföreningslokal, Nämpnäsvägen 149, 64510 Nämpnäskl. 15.00 – 16.00
Västra Närpes skola, Norrnäsvägen 34, 64530 Norrnäskl. 16.20 – 17.20
F.d. Rangsby skola, Rangsbyvägen 195, 64550 Rangsbykl. 17.40 – 18.40
F.d. Töjby skola, Töjby skolväg 9, 66295 Töjbykl. 19.00 – 20.00

Måndag 3.6
Österskogens byagård, Österskogsvägen 142, 64720 Peräläkl. 14.35 – 15.35
Yttermark skola, Uljensvägen 2, 64220 Yttermarkkl. 16.05 – 17.05
Bodbacka, Bodbackvägen vid avfartsvägen till Hinjärv träsk, 64610 Övermarkkl. 17.40 – 18.40
Frönäs, Aspbäckvägen 550, 64610 Övermarkkl. 19.00 – 20.00