Brevröstning

Röstberättigade som bor eller vistas utomlands under hela förhandsröstningsperioden och på valdagen ges rätt att rösta per brev från utlandet. Brevröstningshandlingarna ska beställas till utlandet via webben, e-post eller post. När den röstberättigade fått handlingarna och röstat ska rösten postas till centralvalnämnden i Närpes i det ytterkuvert som finns med brevröstningshandlingarna.

Mer information om brevröstning hittas på justitieministeriets valsidor.