Kirjeäänestys

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat äänioikeutetut voivat äänestää kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestysasiakirjat on tilattava ulkomaille verkon kautta, postitse tai sähköpostitse. Saatuaan asiakirjat äänioikeutettu äänestää ja palauttaa äänensä äänestysasiakirjojen mukana tulleessa lähetekuoressa Närpiön keskusvaalilautakunnalle.

Lisätietoa kirjeäänestyksestä löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta.