Projektet Skarpängsvägen

Skarpängsvägen

Projektet Skarpängsvägen börjar komma igång. Skarpängsvägen skapar en möjlighet att passera Närpes centrum utan hinder och störningar i form av korsande och anslutande trafik. Skarpängsvägen erbjuder en tidsmässigt snabbare passage genom centrum. Vägplanen omfattar byggandet av Skarpängsvägen mellan Närpesvägen och Kristinestadsvägen. Skarpängsvägen kommer att förses med gång- och cykelväg och en underfart för gång- och cykeltrafik vid Nybrovägen. Projekttiden är år 2024 – 2025. Entreprenör för projektet väljs i februari.

Vägplanen
Vägplanen omfattar byggandet av Skarpängsvägen mellan Närpesvägen och Kristinestadsvägen. Skarpängsvägen förses med gång-och cykelväg och en underfart för gång-och cykeltrafik vid Nybrovägen. Skarpängsvägens anslutningar till Närpesvägen och Kristinestadsvägen utformas som cirkulationsplatser.

Effekter
Skarpängsvägen skapar en möjlighet att passera Närpes centrum längs en strukturerad vägsträckning utan hinder och störningar i form av korsande och anslutande trafik. Skarpängsvägen erbjuder en tidsmässigt snabbare passage genom centrum särskilt för trafik i nordöst/sydvästlig och nordväst/sydöstlig riktning. Skarpängsvägen innebär också en klar huvudinfart till den östra delen (Finby) av Närpes centrum. Förverkligandet av Skarpängsvägen öppnar upp för nyetableringar i området mellan Nybrovägen och Kristinestadsvägen.

Närpes stad informerar regelbundet om projektet via stadens hemsida och på sociala medier.

Projekttid: 2024 – 2025, projektet färdigställs 30.09.2025
Projektägare: Närpes stad, NTM centralen i Södra Österbotten
Entreprenör: väljs 21.02.2024
Kostnadsförslag: 4,1 milj €, bidrag 590 000 € via Traficom

Projektgrupp:
NTM centralen i Södra Österbotten: Ari Perttu, Teppo Leppäaho, Sami Palo
Närpes stad: Kim Ahlström, Stig Erik Ingves

Konsulttjänster:
Kolmostie Oy Mika Latvamäki

Finansiering:
Närpes stad, NTM centralen, Traficom