Hanke: Skarpängenintie

Skarpängenintien tiehanke on käynnistymässä. Skarpängenintien kautta tulee olemaan mahdollista ohittaa Närpiön keskusta ilman risteävän ja yhdistyvän liikenteen aiheuttamia esteitä ja häiriöitä. Skarpängenintie tarjoaa ajallisesti nopeamman kulkuväylän keskustan läpi. Tiesuunnitelmaan kuuluu Närpiöntien ja Kristiinankaupungintien välisen Skarpängenintien rakentaminen. Skarpängenintiehen tullaan liittämään pyörä- ja kävelytie sekä alikulku jalankulku- ja pyöräilyliikenteelle Nybrontien kohdalla. Hankeaika on 2024 – 2025. Hankkeen urakoitsija valitaan helmikuussa.

Tiesuunnitelma
Tiesuunnitelma käsittää Närpiöntien ja Kristiinankaupungintien välisen Skarpängenintien rakentamisen. Skarpängenintiehen liitetään kävely- ja pyörätie sekä alikulku kävely- ja pyöräliikenteelle Nybrontien kohdalle. Skarpängenintien liittymät Närpiöntiehen ja Kristiinankaupungintiehen suunnitellaan kiertoliittymiksi.

Vaikutukset
Skarpängenintie kautta on mahdollista kulkea Närpiön keskustan ohi selkeää tieosuutta pitkin, ilman risteävän ja yhdistyvän liikenteen aiheuttamia esteitä ja häiriöitä. Skarpängenintie tarjoaa ajallisesti sujuvamman kulkuväylän keskustan läpi erityisesti koillisesta lounaaseen sekä luoteesta kaakkoon suuntautuvalle liikenteelle. Skarpängenintie luo myös selkeän pääväylän Närpiön keskustan itäosaan (Finby). Skarpängenintien toteuttaminen avaa uusia mahdollisuuksia Nybrontien ja Kristiinankaupungintien välisten alueiden käytölle.

Närpiön kaupunki tiedottaa hankkeesta säännöllisesti kaupungin verkkosivujen kautta ja sosiaalisessa mediassa.

Hankeaika: 2024-2025, hankkeen valmistuminen 30.09.2025
Projektin omistaja: Närpiön kaupunki, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Urakoitsija: valitaan 21.02.2024
Kustannusehdotus: 4,1 milj. €, avustus 590 000 € Traficomin kautta

Projektiryhmä:
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Ari Perttu, Teppo Leppäaho, Sami Palo
Närpiön kaupunki: Kim Ahlström, Stig-Erik Ingves

Konsultointipalvelut:
Kolmostie Oy Mika Latvamäki

Rahoitus:
Närpiön kaupunki, ELY-keskus, Traficom