Motionskampanjen ”I form för livet” startar måndag 22.4. Denna säsong utökats kampanjen med en parallell digital kampanj

Motionskampanjen I form för livet startar måndag 22.4 och pågår fram till söndag 25.8.2024.
Kampanjen är öppen för alla att delta, inga specifika prestationskrav finns. En prestation per dag får antecknas. När kampanjen är slut räknas alla prestationer ihop byavis. Bland alla som deltar utlottas en cykel!

Man deltar i kampanjen genom att göra en anteckning i häftet som hittas i någon av de över 70 motionslådorna, som är utspridda runt om i Närpes. Motionslådorna kännetecknas med I Form För Livet- klistermärke.

Karta över motionspostlådornas placeringar

NYHET! Motionskampanjen utökas säsongen 2024 med parallell digital kampanj
I den digitala kampanjen kan du delta genom att registrera din gång/löp/cyklingsaktivitet i en motionsapp, t.ex. appen SportsTracker. Denna aktivitet kan utföras och registreras även där motionslådor inte finns utplacerade. Kampanjen genomförs under samma tid som den traditionella kampanjen, nämligen 22.4-25.8.2024. När kampanjtiden är slut redovisar du din prestation genom att ta skärmklipp (screenshot) av appens månadsregistrering för de tre månaderna. Bilderna, kontaktuppgifter (namn adress och postnummer) sänds via epost till idrottsansvariga Ida Hautaoja (förnamn.efternamn@narpes.fi) senast 31.8.24. I insänt epostmeddelande får man samtidigt gärna ge feedback på möjligheten att delta digitalt i kampanjen samt delge förbättringsförslag inför kommande kampanjer.

Läs mer om I form för livet-motionskampanjen här