Aktuellt från lantbrukskansliet, v. 44

Hej!

Beredskapskurs 30.11.2022

Kursen ”Jordbrukets beredskap inför störningssituationer” ordnas onsdagen den 30.11.2022 i Närpes för alla jordbrukare.   

Kursen är avgiftsfri, även lunch och kaffe ingår. Under dagen hålls föreläsningar om bl.a. säkerhetsläget i närområdet, jordbrukets betydelse för försörjningsberedskapen, elförsörjning samt vad VAP-jordbrukare innebär. Därtill diskussioner om beredskap på jordbruken.

Kolla in programmet i den bifogade bilagan, programmet kommer att genomföras tvåspråkigt. Kursen ordnas i samarbete med Försvarsutbildningsföreningen, NTM-centralen och Lantbrukssällskapet.

Plats: Yrkesakademin, Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st

Anmälan om deltagande senast den 16.11.2022 via denna adress: https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/158865  eller till landsbygdssekreterare Patrik Lindblad tel. 040 6694716 eller per e-post lantbruk@narpes.fi

___________________

Utbetalning av stöd

Nästa stöd som betalas ut är miljöersättningen, första möjliga betalningsdag är 17.11.2022. Resten av den eftersträvade tidtabellen för utbetalningarna finns här: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/utbetalningstidtabell/

Förskottet av djurens välbefinnande betalas ut i slutet av november.

Svin- och fjäderfägårdar, OBS! Förskottet av djurens välbefinnande betalas ut i enlighet med det uppskattade djurantalet som ni uppgett i ansökan i januari 2022.

Om er djurmängd har minskat av någon orsak, i jämförelse med uppskattningen i januari, så bör ni kontakta oss på lantbrukskansliet och ändra på djurantalet innan utbetalning. Annars finns det risk för återkrav. Om ni haft långt produktionsuppehåll, kanske hela stödet behöver annulleras, eftersom kontinuerlig produktion är ett krav i ersättningen för djurens välbefinnande.

___________________

Arealstöd år 2023

Alla funderar säkert mer eller mindre på arealstöden för nästa år. Förordningarna är ännu under behandling och kan ännu ändras.
Djurstöden ska ansökas om till allra först under år 2023, därmed planeras ett infotillfälle om dem i januari.
Infotillfällen om arealstöden bli aktuellt senare. Läs gärna Livsmedelsverkets nyhetsbrev som kommer på e-post, i brevet den 22.9.2022 ingick det lite introduktion till nästa års stöd och ändringar. Du hittar alla sända nyhetsbrev här: https://www.ruokavirasto.fi/sv/odlare/stod-och-finansiering/ansokan-om-jordbrukarstod/nyhetsbrev-till-jordbrukarna/

Mvh | Yst. terv.

Närpes stad, landsbygdsförvaltning
(samarbetsområde för Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs, Kaskö)
Närpiön kaupunki, maaseutuhallinto
(yhteistoiminta-alue Närpiö, Kristiinankaupunki, Maalahti, Korsnäs, Kaskinen)