Aktuellt från lantbrukskansliet v.8

Hej!

Detta berör en mycket liten del av jordbrukarna på vårt område men om du känner dig osäker ifall du missat att ansöka om miljösystemstödet och/eller något av dess åtgärder så kontrollera upp det i Vipu-tjänsten under Åkerstödansökan eller be ditt ombud/rådgivare att kontrollera din ansökan.

Om du har glömt att ansöka t.ex. om miljösystemstödets växttäcke vintertid 2023, så har du möjlighet att komplettera din ansökan senast 27.2 genom att lämna in blankett 469M (finns här: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tuet/asiointipalvelut/lomakkeet/sv/469msv.pdf):
Skiftesanmälan ni gjorde i höstanmälan är ju redan gjord, så den ska ni inte fylla i på nytt, i de flesta fall räcker det med sida 1 och 2 av blankett 469M.
Lämna in blanketten till lantbrukskansliet eller till lantbruk@narpes.fi senast tisdag 27.2.

Du ska även granska din ansökan om miljöersättning för år 2023 ifall du saknar någon av följande åtgärder:

  • Främjande av cirkulär ekonomi (myllande / placerande av stallgödsel / sväm)
  • Hantering av avrinningsvatten (åkrar med reglerteknik)
  • Fågelåkrar

BEAKTA
att lantbrukskanslierna är i viss mån underbemannade under sportlovstiden 26.2-4.3.

Läs Livsmedelsverket infobrev, här:
https://nyhetsbrev.livsmedelsverket.fi/archive/show/5696869

Ring oss om oklarheter!
Landsbygdsförvaltningen