Ajankohtaista maataloustoimistolta v.8

Hei!

Tämä koskee hyvin pientä osaa alueemme viljelijöistä, mutta jos olet epävarma että jäikö sinulta ekojärjestelmän tuki ja/tai jotakin toimenpiteitä hakematta niin tarkista se nyt Vipu-palvelun Peltotukihaun tiedoista tai pyydä avustajaasi/neuvojaasi tarkistamaan asia.

Jos sinulta on jäänyt hakematta esim. ekojärjestelmän talviaikainen kasvipeitteisyys niin sinulla on mahdollisuus täydentää hakuasi viimeistään 27.2 jättämällä lomake 469M (löytyy täältä: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tuet/asiointipalvelut/lomakkeet/469m.pdf)
Lohkojen tiedot kasvipeitteisyyden osalta olette jo ilmoittaneet syysilmoituksen osalta, joten tällöin riittää että täyttää sivut 1 ja 2.
Tuo lomake maaseutuoimistoon tai lähetä s-postiin lantbruk@narpes.fi viimeistään 27.2.

Tarkista myös ettei joku seuraavista toimenpiteistä puutu ympäristökorvauksen haussa 2023:

  • kiertotalouden edistäminen (lannan sijoittaminen, orgaanisen materiaalin levittäminen)
  • valumavesien hallinta (säätösalaojat jne.)
  • lintupellot

HUOMIOI
että maaseututoimistoissa on vähemmän henkilökuntaa hiihtoloman aikana 26.2-4.3

Lue Ruokaviraston viimeiisin uutiskirje, täältä:
https://uutiskirje.ruokavirasto.fi/archive/show/5696886

Soittele kun ilmenee kysymyksiä!
Maaseututoimisto