Rakennuskannan inventointi

Alueittainen kiinteistöjen inventointi on aloitettu ja heinäkuun lopusta alkaen inventointeja tehdään Bölen alueella. Kartoituksen aikana inventoijat menevät kiinteistöihin ja suorittavat mittauksia. Kar-toituksen tarkoituksena on varmistaa kaupungin kiinteistönomistajien tasavertainen kohtelu inventoimalla rakennuksia ja päivittämällä tiedot eri viranomaisten rakennusrekistereissä.