Aktuellt från lantbrukskansliet v. 32

Hej!
Många frågar om krisstöden som ska betalas ut under den närmaste tiden. Här följer
lite information gällande dem.
Tilläggsbetalningar till stödregion C för växthus och svin- och fjäderfägårdar
samt lagringsstöd för trädgårdsprodukter
Tilläggsbetalningarna till det nordliga området (stödregion C) för 2022 betalas som en
höjning av stödnivån för stödet till växthusproduktion, lagringsstödet för
trädgårdsprodukter och det frikopplade stödet för svin- och fjäderfähushållning.
Uppgifterna i ansökningarna för 2022 används som grund för betalningen. Du
behöver inte ansöka om stöd separat/på nytt för att få tilläggsbetalningen, utan du
får den automatiskt om du har ansökt om dessa stöd år 2022.
Tilläggsbetalningen till det från produktionen frikopplade stödet för svin- och
fjäderfähushållning och tilläggsbetalningen till stödet för växthusproduktion betalas
från och med den 18.8.2022. Tilläggsbetalningen till lagringsstödet för
trädgårdsprodukter betalas i samband med den normala stödbetalningen våren
2023.
Svin- och fjäderfästödet betalas ut enligt gårdens referenskvantitet:
146 djurenheter eller mindre: förhöjning 56 €/de (ursprungliga stödet 164 €/de,
varav 95 % betaldes i april 2022)
över 146 de: förhöjning 81 €/de (ursprungliga stödet 55 €/de, varav 95 % betaldes
i april 2022)
Växthusstöd:
Kort odlingssäsong: förhöjning 3,2 €/m2 (ursprungliga stödet 3,4 €/m2, varav 95
% betaldes i april 2022)
Lång odlingssäsong: förhöjning 8,7 €/m2 ( ursprungliga stödet 9,2 €/m2, varav 95
% betaldes i april 2022)
Höjning av kompensationsersättningen (LFA-stödet)
Stödnivåerna 2022 för kompensationsersättning och husdjursförhöjning kommer att
höjas. Som grund för betalningen används uppgifterna i ansökningarna för 2022. Du
behöver inte ansöka om stöd separat/på nytt för att få höjningen, utan du får den
automatiskt om du har ansökt om dessa stöd år 2022.Höjningen av
kompensationsersättningen betalas i samband med förskottsbetalningen från och
med oktober 2022. Höjningen av husdjursförhöjningen betalas i samband med den
normala stödbetalningen våren 2023.
Ursprungligt
stödbelopp Förhöjning Stödbelopp
totalt
Växtodling 242 €/ha 48 €/ha 290 €/ha
Husdjursförhöjning 60 €/ha 19 €/ha 79 €/ha
Till sist vill vi passa på och tipsa om en fältdag i grannkommunen, nämligen i
Perälä/Teuva nästa veckas tisdag 16.8, kolla in programmet i bilagan!
Trevlig helg!
Mvh | Yst. terv.
Närpes stad, landsbygdsförvaltning
(samarbetsområde för Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs, Kaskö)
Närpiön kaupunki, maaseutuhallinto
(yhteistoiminta-alue Närpiö, Kristiinankaupunki, Maalahti, Korsnäs, Kaskinen)