Aktuellt från lantbrukskansliet v.12

Utredningsbegäran på Vipu-mobilen
Flera av er har igår fått textmeddelande om att ni har fått uppdrag i Vipu-mobilen, ifall uppdraget inte syns i appen så behöver den uppdateras. Det handlar om utredningsbegäran av skiften där satelliterna inte har kunnat fastställa om det är växttäckt eller inte, innan snön kom. I många fall har ni fått 2 st uppdrag för samma skifte, eftersom skiftet berörs av regeln för både villkorlighet (bevaras till 15.3) och miljösystemstöd (bevaras till 15.4).

Gör så här:
Om skiftet är växttäckt: Vänta tills EFTER 15.4 med att ta bilder av växttäcket. Det lönar sig inte att ta foton redan nu eftersom man ändå behöver visa att växttäcket varit kvar ännu den 15.4, snön behöver också hinna smälta bort! Fotot ska dock tas senast innan man plöjer/bearbetar i vår. OBS! Uppdraget kan ännu försvinna ur Vipu-mobilen ifall satelliterna lyckas fastställa växttäcket den kommande månaden.

Kom ihåg att fotot MÅSTE tas med Vipu-mobilappen!

Om skiftet är bearbetat/plöjt men felaktigt blivit anmäld som växttäckt: logga in i Vipu-tjänsten och ändra skiftets åtgärd till ”Utan växttäcke” i höstanmälan, då behövs inga foton och det blir inga påföljder.

Varför har satelliterna inte kunnat fastställa växttäcket fast skiftet helt tydligt är växttäckt i verkligheten?
Väderleken kan, precis som i somras, ha ställt till det för satelliterna så att de inte kunnat fastställa växttäcket med tillräcklig säkerhet på vissa ställen. Då det gäller små skiften, har satelliterna svårt att fastställa vad som finns på skiftet, speciellt om skiftet är av en mycket oregelbunden form. Vi får vänja oss vid att foton kommer oftare att behöva tas och skickas in för sådana skiften, även om allting är rätt anmält och stämmer.

Stödinfo del 1 som webbinarium, nästa veckas tisdag 26.3.2024
Tillfället bandas, ingen förhandsanmälan, deltagarlänk samt program här: https://maaseutuverkosto.fi/sv/evenemang/stodinfo-for-jordbrukare-del-1-varen-2024/

Miljöförbindelsens webbutbildning, var hittas den?
Webbutbildningen hittas i Vipu-tjänsten genom att klicka på fliken ”Ansök/anmäl” eller på knappen ”Ansök om stöd och lämna in anmälningar” och i listan som kommer fram heter utbildningen ”Miljöersättningens klimat-och miljöutbildning”.

Hälsningar,
Lantbrukskansliet
(samarbetsområde för Närpes, Kristinestad, Malax, Korsnäs, Kaskö)