Utkast till revidering av del av Pjelax delgeneralplan till påseende

Lada

Enligt § 30 i MBF meddelas att till allmänt påseende finns utkast till revidering av Pjelax delgeneralplan under tiden 7.6-7.7.2024.
Program för deltagande och bedömning och planutkast finns också till påseende i stadshuset, mätning och planläggning.

Eventuella åsikter angående planen skall senast 7.7.2024 tillställas: Närpes stad/Enheten för mätning och planläggning, Kyrkvägen 2, 64200 Närpes.