Stödinfo-tillfällen, anmäl ditt deltagande!

Välkommen på våra stödinfon!
Inkommande onsdag, 17 april, Närpes, YA Yrkesakademin i Österbotten kl. 18:30
Torsdagen 25 april, Dagsmark, Majbo kl 18.30

OBS!!! Anmäl dig via denna länk.
Säkra din plats och anmäl dig i tid (anmälan stängs 2 dagar före)

72 % har åtgärden Miljöförbindelsens klimat- och miljöutbildning 2023, har du gjort den redan?
Den ska vara genomförd senast 30.4.2024.

Du kan kontrollera om du har åtgärden vald i Vipu-tjänsten/2023/Gård/Förbindelser och avtal.
Webbutbildningen hittar du i Vipu-tjänsten, gå till ”Ansök om stöd och lämna in anmälningar” och i listan som kommer fram, väljer du ”Miljöersättningens klimat-och miljöutbildning”.


Hälsningar,
Närpes stad, Landsbygdsförvaltningen
Landsbygdsservice