Närpes stad har ny webbplats

Närpes.fi

Närpes stad har lanserat en ny webbplats. Den nya hemsidan är byggd på en ny plattform med förnyad struktur och uppdaterat innehåll. Navigation, sökbarhet och tillgänglighet har förbättrats, liksom anpassningen för användning via mobila enheter som mobiltelefoner eller surfplattor. Bekanta dig med den nya webbplatsen och lämna gärna synpunkter.